آگاه ساز:
مجموعه بزرگ اشارت سازنده پرتال جامع علوم اشارت ارائه دهنده ابواب علوم تطبیقی و تحقیقی

افزونه جلالی را نصب کنید. 20 محرم 1444 Wednesday, 17 August , 2022 ساعت تعداد کل نوشته ها : 44 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 693 تعداد دیدگاهها : 21×

برچسب » نفیس بن عاوض

نسخه خطی شرح موجز قانون
1 سال قبل

نسخه خطی شرح موجز قانون

نام کتاب: شرح موجز القانون‏ پدیدآور: ابن نفیس قرشى، على بن ابى حزم- شارح: کرمانى، نفیس بن عوض‏ تاریخ وفات پدیدآور: ۶۸۷ ه. ق ۸۵۳ ه. ق‏ موضوع: مبانى طب- مفردات دارویى- بیمارى ها زبان: عربى‏ نویسنده: نفیس بن عاوض شرح کتاب قانون ابو عالی سینا