تاریخعلوم الهی

معرفی شهدای کربلا-ادامه (مبحث سابق)

شهداى انصار:

(۴)۲۱-سليمان خدمتگزار حسين بن على (ع): او را سليمان بن عوف حضرمى به شهادت رساند.

(۵)۲۲-منجح، خدمتگزار حسين بن على (ع): او را حسّان بن بكر حنظلى به شهادت رسانيد.

(۶)۲۳-قارب ديلمى، خدمتگزار حسين بن على (ع).

(۷)۲۴-حارث بن نبهان، خدمتگزار حمزة بن عبد المطلب، اسد اللّه و اسد رسوله (ص) مى‌باشد.

(۱)۲۵-عبد اللّه بن يقطر، هم شير [3] امام حسين (ع): او را در كوفه از بالاى كاخ ابن زياد به پايين افكندند و استخوانهاى او خرد شد. به اين ترتيب عبد الملك بن عمير لخمى او را كشت و سپس سر او را بريد.

-عمرو بن قرظة انصارى

-عبد الرحمن بن عبد ربّ‌ از بنى سالم بن خزرج او در مكتب تربيتى على (ع) تربيت يافته و قرآن فراگرفته بود.

-نعيم بن عجلان انصارى.

-عمران بن كعب انصارى

 

شهداى قبيله بنى اسد بن خزيمه:

(۳)۲۶-حبيب بن مظاهر: او را بديل بن صريم عقفانى به شهادت رساند. او فردى بود كه در كوفه براى امام حسين (ع) بيعت مى‌گرفت.

(۴)۲۷-انس بن حارث: او اندك زمانى مصاحبت رسول خدا (ص) را درك كرده بود.

(۵)۲۸-قيس بن مسهّر صيداوى:(سفير امام به سوى مردم كوفه)، او را ابن زياد كشت.

(۶)۲۹-سليمان بن ربيعه.

(۷)۳۰-مسلم بن عوسجه از قبيله بنى سعد بن ثعلبه: او را مسلم بن عبد اللّه و عبيد اللّه بن ابى خشكاره به شهادت رساندند.

(۸)۳۱-عبد اللّه بن قيس

(۹)۳۲-و عبيد اللّه فرزندان قيس بن ابى عروة

(۱۰)۳۳-[جون بن جون] مولى ابى ذر غفارى

 

از قبيله بنى تميم

(۱۲)۳۴-حرّ بن يزيد،(او بعدها به حسين بن على (ع) ملحق گرديده بود)

(۱۳)۳۵-شبيب بن عبد اللّه از قبيله نفيل بن دارم.

(۱۴)

از قبيله بنى سعد بن بكر:

(۱۵)۳۶-حجّاج بن بدر

 

از قبيله تغلب:

(۱۷)۳۷-قاسط‍‌ بن زهير

(۱)۳۸-كردوى بن زهير بن حارث.

(۲)۳۹-كنانة بن عتيق.

(۳)۴۰-ضرغامة بن مالك.

 

از قبيله قيس بن ثعلبه:

(۵)۴۱-جوين بن مالك.

(۶)۴۲-عمرو بن ضبيعه

 

از قبيله عبد القيس از مردم بصره:

(۸)۴۳-يزيد بن ثبيط‍‌ عبدى

(۹)۴۴-عبد اللّه بن يزيد بن ثبيط‍‌ عبدى

(۱۰)۴۵-عبيد اللّه بن يزيد بن ثبيط‍‌ عبدى

(۱۱)۴۶-عامر بن مسلم.

(۱۲)۴۷-سالم (خدمتگزار عامر بن مسلم)

(۱۳)۴۸-سيف بن مالك

(۱۴)۴۹-أدهم بن أميّه

۵۴-سعد بن الحارث

۵۵-برادرش حتوف بن حارث اسعد و حارث هر دو از گروه محكّمه [4] بودند هنگامى كه سر و صداى زنان و دختران آل رسالت (ص) را شنيدند خود را سرزنش نمودند سپس، با شمشيرهاى خود حمله كردند و به كمك امام حسين (ع) شتافتند و سه تن از هواداران ابن سعد را كشتند تا به فيض شهادت نائل آمدند.

 

از قبيلۀ حارث بن كعب:

(۳)۵۶-ضبّاب بن عامر

(۴)

از قبيلۀ خثعم:

(۵)۵۷-عبد الله بن بشر آكله

(۶)۵۸-سويد بن عمرو بن مطاع كه او را هانى بن ثبيت خضر مى‌كشت.

(۷)۵۹-بكر بن حىّ‌ تيمى از بنى تيم الله بن ثعلبه.

(۸)۶۰-جابر بن حجّاج مولى عامر بن نهشل از بنى تيم الله.

(۹)۶۱-مسعود بن حجّاج

(۱۰)۶۲-عبد الرحمن بن مسعود (پسر مسعود بن حجّاج)

(۱۱)۶۳-مجمّع بن عبد الله.

(۱۲)۶۴-عائذ بن مجمع.

(۱۳)۶۵-عامر بن حسّان بن شريح بن سعد.

(۱۴)۶۶-اميّة بن سعد

(۱۵)۶۷-نافع بن هلال جملى از ياران على (ع)

(۱۶)۶۸-جنادة بن حارث السلمانى.

(۱۷)۶۹-غلامة بن واضح رومى

(۱۸)۷۰-جبلّة بن عليّ‌

(۱)

از قبيله بنى حنيفه:

(۲)۷۱-سعيد بن عبد الله

(۳)

از قبيله جواب:

(۴)۷۲-جندب بن حجير كندى

(۵)۷۳-و فرزندش حجير بن جندب

(۶)

از قبيله صيدا:

(۷)۷۴-عمرو بن خالد صيداوى

(۸)۷۵-و سعد خدمتگزار عمرو بن خالد.

(۹)

از قبيله بنى كلب:

(۱۰)۷۶-عبد الله بن عمرو بن عيّاش بن قيس

(۱۱)۷۷-و خدمتگزارش.

(۱۲)

از قبيله كنده:

(۱۳)۷۸-حارث بن امرؤ القيس

(۱۴)۷۹-يزيد بن زيد المهاصر.

(۱۵)۸۰-زاهر رفيق و مصاحب عمرو بن الحمق او به هنگام مطالبه معاويه همراه وى بود.

(۱۶)

از قبيله بجيله:

(۱۷)۸۱-كثير بن عبد الله شعبى

(۱۸)۸۲-مهاجر بن أوس

(۱۹)۸۳-سلمان بن مضارب و پسر عموى او

(۲۰)۸۴-نعمان بن عمرو راسبى

(۲۱)۸۵-حلاّس بن عمرو راسبى

(۱)

از قبيله جهينه:

(۲)۸۶-مجمّع بن زياد بن عمرو.

(۳)۸۷-عبّاد بن ابى المهاجر جهنى

(۴)۸۸-عقبة بن صلت.

(۵)

از قبيله ازد:

(۶)۸۹-مسلم بن كثير

(۷)۹۰-قاسم بن بشر

(۸)۹۱-زهير بن سليم

(۹)۹۲-رافع از اهل شند

(۱۰)

از قبيله همدان:

(۱۱)۹۳-ابو ثمامه عمرو بن عبد الله صائدى از ياران على (ع) بود قاتلش او قيس بن عبد الله بود.

(۱۲)۹۴-يزيد بن عبد اللّه مشرقى

(۱۳)۹۵-حنظلة بن اسعد شبامى

(۱۴)۹۶-عبد الرحمن بن عبد الله أرحبى.

(۱۵)۹۷-عمّار بن سلامه دالانى

(۱۶)۹۸-عابس بن ابى شبيب شاكرى.

(۱۷)۹۹-شوذب مولى شاكر از پيشروان تشيّع.

(۱۸)۱۰۰-سيف بن حارث بن سريع

(۱۹)۱۰۱-مالك بن عبد الله بن سريع

(۲۰)۱۰۲-همّام بن سلمة قانصى.

 

[4]-مقصود از محكّمه كسانى هستند كه در جنگ صفين دست از جنگ كشيدند و قرآن را به حكميّت و داورى فرا خواندند.

[0]عقیقی بخشایشی، عبد الرحیم، سه مقتل گویا در حماسه عاشورا، صفحه: ۲۲، دفتر نشر نويد اسلام، قم – ایران، 1382 ه.ش.

[3]-مادر عبد اللّه مدّتى نگهدارندۀ امام حسين (ع) بوده است.

برچسب ها
نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن