اندر فضائل علی علیه السلام مولانا امیرالمومنین

/
نام حضرت (ع) در تورات آمده است:   خداوند تبارك و تعالى به ابراهيم فر…

حضرت على عليه السّلام در «كعبه» تولّد يافت و خود نيز به منزله كعبه است

/
 حضرت على عليه السّلام در «كعبه» تولّد يافت و خود نيز به منزله كعبه اس…

خداى تعالى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله را به وجود مقدس حضرت على عليه السّلام تقويت فرمود

/
خداى تعالى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله را به وجود مقدس حضرت عل…